Galleries 8
Collections 0
Groups 0

13.12.2015 Treviglio (BG) - 2^ prova XXXV Trofeo Emilio Monga (album 5/5 premiazioni) - Foto di Roberto Mandelli13.12.2015 Treviglio (BG) - 2^ prova XXXV Trofeo Emilio Monga (album 4/5 cross lungo) - Foto di Roberto Mandelli13.12.2015 Treviglio (BG) - 2^ prova XXXV Trofeo Emilio Monga (album 3/5 cross medio)- Foto di Roberto Mandelli13.12.2015 Treviglio (BG) - 2^ prova XXXV Trofeo Emilio Monga (album 2/5 cross corto) - Foto di Roberto Mandelli13.12.2015 Treviglio (BG) - 2^ prova XXXV Trofeo Emilio Monga (album 1/5 pre-gara) - Foto di Roberto Mandelli13.12.2015 Treviglio (BG) - 2^ prova XXXV Trofeo Emilio Monga - Album 3/3  Foto Frumenzio Limonta13.12.2015 Treviglio (BG) - 2^ prova XXXV Trofeo Emilio Monga - Album 2/3 Foto Frumenzio Limonta13.12.2015 Treviglio (BG) - 2^ prova XXXV Trofeo Emilio Monga - Album 1/3 Foto Frumenzio Limonta